Hvítárvellir

Hvítárvellir, höfuð ból að fornu og nýju, mesta lax veiði jörð í Borgar firði. Höfð ingja set ur löng um, amt manns set ur um skeið, Stefán Steph en sen (1767–1820). Um alda mót in 1900 bjó þar franskur bar ón, Gauldrêc de Boilleau. Við hann er kennd ur Bar óns stíg ur í Reykja vík. Til forna voru kaup stefn ur háð ar á Hvít ár völl um enda áin skip geng upp þang að, sjást enn mann virki nokk ur þar um. 1859 reisti skosk ur mað ur, James Ritchie að nafni, þar nið ur suðu verksmiðju og rak nokk ur ár.