Bakrangi

Bakrangi, (702 m) a mountain on the edge of Kaldakinn.